Geologická mapa z kamenů

Na stěně budovy infocentra (vnitřní expozice s ptakoještěrem) je umístěna geologická mapa východní části území geoparku. Jedná se o unikátní mapu, která je tvořena úlomky jednotlivých dominantních horninových typů vyskytujících se v této oblasti. Mapa vyznačuje i hranice geoparku, činné lomy a větší sídla.

Zpráva