Jak vzniká skalní město

V areálu expozice jsou umístěny tři bloky pískovce, které názorně popisují vznik skalního města (Městské Maštale), v části komplexu Toulovcovy Maštale. Bloky jsou doplněny informační tabulí s geologickým a geomorfologickým popisem Maštalí.

Zpráva