Geologická expozice

Hlubinné vyvřeliny se lidově nazývají žuly. Z odborného pohledu se však jedná o řadu hornin s různým chemickým složením. Rozdílný obsah minerálů dává jednotlivým typům různou barvu a odlišné technologické vlastnosti. Pestrost žul je nepřeberná a zvláště na území Národního geoparku Železné hory není problém na jedné lokalitě nalézt pestrou směs „žul“. Přijďte objevit krásu ukrytou v žule!

Zpráva